İş Süreç Yönetimi ve Entegrasyon

İş Süreç Yönetimi İle Organizasyonel Süreçlerinizi Elektronik Ortama Kolaylıkla Taşıyabilir ve Mevcut Uygulamalarınızla Entegrasyon Sağlayarak Hızlı, Etkin ve İzlenebilir Bir Platform Üzerinde Hemen Çalışmaya Başlayabilirsiniz

İş süreçlerinin doğru tanımlanmasından sonra organizasyonlar için en önemli konu tanımlanan iş süreçlerinin etkin ve verimli bir şekilde işletilmesidir. Ayrıca, iş süreçlerinde kurumunların mevcut veri kaynaları ile iletişim kurmak ve diğer uygulamalar il entegre olunması süreçlerin işletilebilmesinde önemli rol oynamaktadır. Bu kapsamda, İş Süreç Yönetimi Platformumuz İle online olarak BPMN 2.0 standartlarında süreçlerinizi tasarlayabilir ve tüm organizasyonel birimlerin dahil olabileceği bu sisteme diğer kurumsal uygulamalarınızı da dahil edebilirsiniz. Etkin raporlama, gösterge ve bildirim araçları ile yönetimsel seviyede istenilen metriklerin anlık izlenmesine ve istatiksel raporlar ile stratejik kararların alınmasıda olanak sağlamaktadır. Yanısıra, platform üzerindeki bilgi bankası, doküman yönetimi, olay havuzu, görev yönetimi, organizasyon ve kullanıcı yönetimi gibi alt modüller kurumsal bellek oluşumuna katkı sağlamaktadır.

Kullanılan Sektörler

 • Bankalar
 • Üniversiteler
 • Kamu Kurumları
 • Sigorta Şirketleri
 • Enerji Şirketeri
 • Çağrı Merkezi Hizmeti Veren Firmalar
 • Tüm Büyük İşletmeler
 • Teknik Bakım Hizmeti Veren Firmalar
 • Belediyeler
 • Platform Sağlayıclar

Sektörel Kullanım Amacı

 • İş Süreç Yönetimi
 • Kaynak Yönetimi
 • Proje Yönetimi ve Planlama
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi
 • Çağrı Merkezi Operasyon Süreçleri
 • Kurumsal Performans Yönetimi
 • Kamu Destekleri Projeleri
 • Müşteri Hizmetleri

İş Akış Tasarımı

İş süreçlerinizi BPMN 2.0 standartlarında online olarak tasarlayabilirsininiz. Kolaylıkla, süreçlere organizasyonel birimlerinizi ve çalışanları dahil edebilirsiniz. Ön tanımlı süreçlerinizin yanı sıra operasyonel seviyede oluşabilecek durumlara göre ilgili birimlere görevler açabilir ve beklenmedik olaylarıda kolaylıkla yönetebilirsiniz.

Form Tasarımı

Tasarladığınız süreçlerin yanı sıra ilgili işin tanımına özgü veri giriş formlarını online tasarlayabilirsiniz. Tasarlamış olduğunuz formları iş akışları ile ilişkilendirebilir ve ilgili formların doldurulmasıyla ilişkili akışın otomatik başlamasını sağlayabilirsiniz. Ayrıca, formlar üzerindeki yapısal veriler platform üzerinde ortak bir alanda yönetilebilmekte veya servisler üzerinden alınabilmektedir.

Görev Yönetimi

Tanımladığınız iş akışlarında veya gerektiği durumlarda operasyonel süreçte, hizmetin tamamlanabilmesi için ilgili birim ve kişilere görev atanabilmektedir. Görevler birbirileri arasında ilişkilendirilebilmekte ve süreçsel olarak izlenebilmektedir. Görevlere özgü hizmet seviyeleri tanımlanabilmekte böylelikle birim ve kişi bazında performans ölçümleri yapılabilmektedir.

Organizasyon ve Kullanıcı Yönetimi

Kurumun tüm birimlerine nüfuz eden iş süreçleri beraberinde etkili organizasyon ve kullanıcı yönetimine ihtiyaç duymaktadır. Platform üzerindeki mevcut organizasyon yönetimi ile hiyerarşik olarak organizasyonunuzu tasarlayabilir ve oluşturduğunuz kullanıcıları bu organizasyonel birimlere dahil edebilirsiniz. Ayrıca, LDAP, SSO veya IDM gibi mevcut uygulamalarınız ile entegre olarak çalışabilmektedir.

Hizmet Seviye

Organizasyonel performası birim ve birey bazında belirli metrikler doğrultusunda ölçümlemek iş süreçlerinin etkinliğini ve verimliliğini arttırmak için çok önemlidir. Kurumların kalite, zaman ve maliyetini çok büyük bir ölçüde etkileyen iş süreçleri sürekli izlenmeli ve iyileştirilmelidir. Bu kapsamda, patform üzerindeki gelişmiş hizmet seviye yönetimi uygulaması ile süreçler belirli metrikler doğrultusunda izlenebilmekte ve raporlanmaktadır.

İçerik ve Doküman Yönetimi

İş süreç yönetimi platformu aynı zamanda kurumsal belliğin oluşturulabildiği bir ortamdır. Bu kapsamda süreç ve kurum ile ilgili her türlüğü görsel ve metinsel içerik belirli bir tasarım (kategorizayon, etkiket, ..) doğrultusunda arşivlenebilmekte verilen zinler doğrultusunda çok hızlı bir şekilde aranıp ulaşılabilmektedir. Ayrıca, dosya içi arama yapan gelişmiş arama motorları sayesinde kütük halinde tututal dokümanlara hızlı bir şekilde ulaşılmasına olanak sağlamaktadır.

Entegrasyon

Soap, Rest, Xml-Rpc, Socket, Json-Post, MultiDB Conn. … gibi birçok yöntemle diğer uygulamalarınız ile entegre edilebilecek gelişmiş alt yapıya sahiptir. Bu sayede diğer veri kaynaklarına ulaşılabildiği gibi platform üzerindeki izin verilen methodlara dış uygulamalardan ulaşılabilmektedir. Platform üzerindeki gelişmiş alt yapı uygulamaları ile entegrasyon katmanında kimlik denetimi, yetkilendirme ve loglama yapılabilmektedir.

Göstergeler ve Uyarılar

Mevcut operasyonel sürecin anlık olarak izlenebilmesi ve belirli metrikler doğrultusunda aksiyonların hızlı alınabilmesi kurumlar için büyük önem arz etmektdir. Bu sebeple bilgi akışı ve veri yapısı doğru tasarlanmış bir sisteme ihtiyaç vardır. İş süreç yönetimi platfomumuz üzerinde bulunan bütünleşik gelişmiş görselleştirme araçları ve uyarı mekanizmaları tamda bu ihtiyaca karşılık gelmektedir.

Kurallar

Dinamik yapıya sahip kural yönetimi ile mevcut uygulama verileride kullanarak platform üzerinde peryodik ve otomatik işlemler yapılabilmektedir. Bu sayede gerektiğinde görev açılması, uyarı bilgisi gönderilmesi, berlirli servilerin çalıştırılması vb. birçok fonksiyonun online tanımlanan kuralların sonucuna dayalı yapılması ve otomatikleşitirmesi sağlanabilmektedir.

Bilgi Bankası

Bilgi Bankası, bilgi tabanlı ürünlerin önemli bir bileşenidir. Süreçte hemen hemen her profilin yaralanabileceği bu yapı ayrıca bilginin korunumunu sağlamakta ve kurumların kurumsal belleğini tutmaktadır. Metin tabanlı bilginin yanı sıra birçok formatta (PDF, XML, DOC, DOCX, XLS, XLSX, JPEG, PNG vb.) dosya yüklenebilir ve gelişmiş araması sayesinde bu dosya kütükleri içerisinde arama yapılabilmektedir.

Raporlama

Süreç içerisinde oluşan operasyonel veriler üzerinden gelişmiş raporlama teknolojisi sayesinde alınan raporlar, kurumun taktiksel ve stratejik kararlarının alınmasında büyük katkısı olacaktır. Pdf, excel, word, html, odt, rtf, png gibi birçok formatta rapor alınabilir ve raporlar otomatik oluşturularak e-posta ile gönderilebilir. Ayrıca, rapor tasarım aracıyla, sonrasında gerekli olabilecek raporlar tasarlanabilmekte ve sisteme yüklenebilmektedir.

Çağrı Merkezi ve Diğer Uygulamalar

İş süreç yönetimi platformu aynı zamanda Inosas ürün ailesi içerisinde olan diğer uygulamalar ile teknik ve süreçler olarak hazır bir alt yapı ve yöntem bilgisine sahiptir. Örneğin Çağrı Merkezi Operasyon Yönetimi, Bilgi Teknolojileri Servis Masası, Stok ve Satış, Envanter, Yardım Masası veya Portal gibi uygulamalar ile entegre çalışabilmektedir. Çağrı Merkezinden başlayan bir süreç kurum içerisinde bir iş sürecine dönüştürülüp ilişkili bir şekilde sonlandırılabilmektedir.

Mobil

Platformun mobil uygulama çatısı sayesinde farklı çözünürlükteki kişisel bilgisayarlar ve mobil tarayıcılardan uygulamarınıza rahatlıkla ulaşılmakta ve ergonomik kullanıma olanak sağlamaktadır. Ayrıca native mobil uygulamalar ile kolay entegre edilebilir hazır web servisleri, yetkilendirme ve kimlik denetimi alt yapıları mevcuttur.

Çoklu Dil Desteği

Gelişmiş platform özellikleri içerisinde çoklu dil özelliği mevcuttur. Özellikle iş platformunun dış dünya açık olan bölümleri için hedef veya hizmet verdiğiniz kitleye göre farklı dil seçenekleri oluşturabilir.

Ölçeklenebilir Platform

Kurum içi veya dışı olmak üzere geniş kitlelere hizmet verme potansiyeli olan iş süreç yönetimi platformunun ölçeklenebilir alt yapısı hizmet kalitesini ve hizmetin devamlılığını sağlamak üzere tasarlanmıştır. Gerektiğinde ölçeklenebilir bir mimarisi olan bu sistem performans veya güvenlik nedenleriyle farklı ağlar ve onlarca makina üzerinde eş zamanlı çalıştırılabilmektedir.