Proje Başvuru, Değerlendirme ve İzleme

Proje Başvuru, Değerlendirme ve İzleme Platformu ile birlikte proje desteği kapsamında programlar açabilir ve online olarak proje yaşam döngüsünü kontrollü bir şekilde yönetebilirsiniz

Bu platform, teknik birimlerin desteğine gerek kalmadan, programların kendi yapısına göre özel başvuru formlarının ve süreçlerinin program sorumlusu uzmanlar tarafından sürükle bırak tasarım modülleri ile kolay ve hızlı bir şekilde tasarlanıp başvuruya hazır hale gelecek şekilde oluşturulmasına olanak sağlamaktadır. Bu platform üzerinde oluşturulacak proje/çağrılar üzerinden tüm başvurular kolay bir şekilde alındıktan sonra “Bilgi Kontrol”, “Mali Değerlendirme”, “İçerik Değerlendirme”, “Bütçe ve Bütçe Revizyon” ve “Onay” gibi süreçler birimler arasında etkileşimli bir şekilde yürütülebilmektedir.

Kullanılan Sektörler

 • Kamu Kurumları
 • Belediyeler
 • Üniversiteler
 • Bankalar
 • Dernekler
 • Vakıflar
 • Ajanslar
 • Büyük Ölçekli Firmalar

Sektörel Kullanım Amacı

 • Girişimcilik Projeleri
 • Sosyal Yardım Projeleri
 • Avrupa Birliği Projeleri
 • Yarışmalar
 • Kamu Destekleri Projeleri
 • Sektörel Proje Destek Programları

Proje Portali

Platform ile bütünleşik web portal sayesinde, vatandaşlar sadece proje başvurusu değil aynı zamanda haber, duyuru, içerik (blog), yardım, sıkça sorulan sorular vb. gibi bölümlerden yararlanabilmekte ve projelerinin durumlarını takip edebilmektedir.

Kurumsal ve Bireysel Başvuru

Projelerin, kurumsal ve bireysel başvurulara göre yönetilebilmesine olanak sağlamaktadır. Ayrıca, başvuru yapanların ve program yürütücülerinin öz geçmişleri uygulama içerisinde yönetilebilmektedir.

Bütçe

Proje kavramının olmazsa olmazı bütçe yönetimi, projeler ile birlikte bütünleşik bir akış içerisinde yönetilebilmektedir. Ayrıca bütçe revizyonları versiyonlanmakta ve bütçe kalemleri ile bunların oranları kolay bir şekilde sistemde tasarlanabilmektedir.

Formlar ve Sözleşmeler

Proje yönetim sürecinin tamamiyle elektronik ortama taşındığı bu iş modelinde, hukuki olarak ıslak imzalı olarak alınması gereken başvuru formları, izleme raporları ve sözleşmeler sistem üzerinden alınabilmektedir.

İş Akışı

Platform içerisindeki gelişmiş iş süreç yönetimi sayesinde proje başvuru sonrası değerlendirme süreçlerinin akışını tasarlayabilir, gruplar oluşturabilir ve gruplara süreçle ilgili görevler atayabilirsiniz.

Form Tasarım Aracı

Online form tasarım aracı sayesinde, açılacak projelere özgü veri giriş formlarını tasarlayabilir ve fonksiyonel sabit modülleri, projenin ihtiyacına göre aktif/pasif yapabilirsiniz.

İzleme, Raporlama ve İstatistik

Yönetim ve program sorumlusu ekranlarından anlık olarak projeler izlenebilmektedir. Ayrıca, projeler ile ilgili alınan iş raporlarının yanı sıra projelere özgü hazırlanmış detaylı istatistiksel raporlar, taktiksel ve stratejik kararların alınmasına destek olacaktır.