İş Süreç Yönetimi ve Entegrasyon

İş Süreç Yönetimi İle Organizasyonel Süreçlerinizi Elektronik Ortama Kolaylıkla Taşıyabilir ve Mevcut Uygulamalarınızla Entegrasyon Sağlayarak Hızlı, Etkin ve İzlenebilir Bir Platform Üzerinde Hemen Çalışmaya Başlayabilirsiniz

İş süreçlerinin doğru tanımlanmasından sonra organizasyonlar için en önemli konu tanımlanan iş süreçlerinin etkin ve verimli bir şekilde işletilmesidir. Ayrıca, iş süreçlerinde kurumunların mevcut veri kaynaları ile iletişim kurmak ve diğer uygulamalar il entegre olunması süreçlerin işletilebilmesinde önemli rol oynamaktadır. Bu kapsamda, İş Süreç Yönetimi Platformumuz İle online olarak BPMN 2.0 standartlarında süreçlerinizi tasarlayabilir ve tüm organizasyonel birimlerin dahil olabileceği bu sisteme diğer kurumsal uygulamalarınızı da dahil edebilirsiniz. Etkin raporlama, gösterge ve bildirim araçları ile yönetimsel seviyede istenilen metriklerin anlık izlenmesine ve istatiksel raporlar ile stratejik kararların alınmasıda olanak sağlamaktadır.

Yanısıra, platform üzerindeki bilgi bankası, doküman yönetimi, olay havuzu, görev yönetimi, organizasyon ve kullanıcı yönetimi gibi alt modüller kurumsal bellek oluşumuna katkı sağlamaktadır.