Değişim Mühendisliği & Yeniden Düzenleme

Teknolojik ve yöntem bilgimizin bulunduğu alanlarda mevcut uygulamalarınızı güncelleyebiliyoruz

İş modellerinin ve teknolojinin gelişimine paralel olarak yazılımlarınızın iyileştirilmesi kaçınılmaz olmaktadır. Yazılım revizyonlarınızı belirli mühendislik disiplinleri ve yazılım geliştirme metodolojilerimiz ışığında uzman teknik ekibimizle yürütüyoruz. Bu süreçte yapılacak işlerin Değişim Mühendisliği (Reengineering) veya Yeniden Düzenleme (Refactoring) kapsamında mı yapılacağını mevcut sisteminizin detaylı analizlerini yaparak belirliyoruz.

 

Denetim (Audit)

Uygulamaların mimari ve performans denetimleri yazılım revizyonlarının doğru ilerletilebilmesi için önemlidir. Yazılım tasarımlarınızın (mimari, kod ve iş akışı) en iyi pratik üzerine kurulu olmasını ve detaylı performans raporlarının çıkartılmasını sağlıyoruz.

Migrasyon

Zamanla yazılımlarınızın üzerinde çalıştığı mimarilerin modern, günveli ve en performanslı versiyonlarıyla güncelemek gerekmektedir. Bu süreçte eski uyumsuz kodların tespit edilmesi ve değiştirilmesi, yeni teknoloji ve methodolojilerin kullanıması için gerekli tüm hizmeti veriyoruz.

Microsoft

Microsoft teknolojileri ile geliştirdiğimiz Ar-Ge ürünlerimizin yanı sıra bu alanda kavramsal çalışmalarımız ve geliştirdiğimiz metodolojilerimiz ile derin teknik ve yöntem bilgisi kazanmış ekimibiz var. MVC veya Web Forms uygulamaları ile Entity Frameworks, Ext .Net, RDLC gibi temel teknolojileri kullanan orta veya büyük ölçekli sistemlerinizin revizyonları gerçekleştirebiliyoruz.

Zend

PHP çatısı üzerine kurulu uygulamalarınızın revizyonlarını bu alanda derin bilgi gerektiren büyük ölçekli uygulamalar geliştiren Ar-Ge ekipimiz ve Zend PHP Firması tarafından sertifikalı uzmanlarımız ile projelendirip tamamlıyoruz. Sertifikasyon bilgisi için tıklayınız.