Uygulama Geliştirme Platformu

Uygulama Geliştirme Platformu, kurumların işlerine özel küçük-büyük tüm web tabanlı yazılım projelerine temel oluşturabilecek arayüz , standart alt yapı ve temel sistem uygulamaları hazır bir çatıdır

Inopaas Uygulama Geliştirme Platformu yaygın kullanılan ve kabul görmüş uygulama çatılarının (framework) daha ötesinde bir üründür. Uygulamalarının olmazsa olmaz standart alt ve orta seviye modüllerini (kimlik denetimi, profil, yetkilendirme, organizasyon yönetimi, sınıf yönetimi, bilgi bankası, mesaj kutusu, anlık mesajlaşma vb.) barındıran, giriş yapmaya hazır ölçeklenebilir bu platform yazılım projelerinde aylarca uğraşılan yazılım mimari tasarım, grafik arayüz iskeleti, şablon ve  kodlama gibi bir çok süreci hazır olarak önünüze getirmektedir.

Kullanılan Sektörler

 • Bankalar
 • Üniversiteler
 • Kamu Kurumları
 • Belediyeler
 • Platform Sağlayıcılar
 • Çağrı Merkezi Hizmeti Veren Firmalar
 • Teknoloji Firmaları
 • E-Ticaret Firmaları
 • Online Eğitim Firmaları
 • Teknik Bakım Hizmeti Veren Firmalar

Sektörel Kullanım Amacı

 • İş Süreçleri ve Kaynak Yönetimi
 • Bilgi Teknolojileri Servis Süreçleri
 • Ambar, Satış, Stok ve Ayniyat Süreçleri
 • İçerik ve Doküman Yönetimi
 • CRM ve ERP Alt Yapıları
 • E-Araştırma Çalışmaları
 • Çağrı Merkezi Yönetimi
 • Bakım ve Destek
 • Online Ticaret ve Portal Alt Yapıları
 • İş Uygulamaları Alt Yapıları

Şablon Motoru ve Eklentiler

Şablon motoru ile kullanıcı ara yüzleri hızlı geliştirilebilir. Karmaşık web bileşenleri (grid, kırılımlı liste kutuları, aranabilir metin kutuları, yükleme vb.) tek satır betik ile formlar içerisine dahil edilerek kullanıma açılabilir.

Kullanıcı Arayüzleri

Bootstrap, Jquery, Kendo ve Font Awesome kütüphanelerinin en iyi uygulamarı eşliğinde geliştirilmiş birçok arayüz seçeneği bulunmaktaıdr. Bu sayede uygulama çatısını ve geliştirilecek üst seviye modüllerin arayüzlerinin şirketinizin kurumsal tasarımına uyarlaması çok kolay yapılabilmektedir.

Mobil

Platformun mobil uygulama çatısı sayesinde farklı çözünürlükteki kişisel bilgisayarlar ve mobil tarayıcılardan uygulamarınıza rahatlıkla ulaşılmakta ve ergonomik kullanıma olanak sağlamaktadır.

Kimlik Denetimi ve Yetkilendirme

Gelişmiş profil yönetimi, kullanıcı yönetimi ve yetki yönetimi sayesinde uygulama alt yapısında bulunan kimlik denetimi ve yetkilendirme yapısı ile birlikte SSO, LDAP, Web Servis ve Dış Veritabanları kimlik denetimi için kullanılabilmektedir.

Organizasyon Yönetimi

Organizasyon yönetimi, kaynakların planlanması, yönetilmesi ve kontrol edilebilmesi için büyük önem arz ediyor. Bu sebeple iş uygulamalarının olmazsa olmaz parçası olan bu yapı platform üzerinde kullanıma hazır geliyor. Bu platform üzerine geliştirilecek tüm uygulamalarında organizasyon ile ilişkisinin refaransını oluşturuyor.

Entegrasyon Altyapısı

Gelişmiş entegrasyon alt yapısı sayesinde kurum içi ve dışı uygulamalarla kolayca entegre edilebilir. Ayrıca, bütünleşik güvenlik mekanizması sayesinde tüm iletişimin istenilen seviyede loglanabilir ve denetlenebilir. SOAP, XML-RPC ve REST servisler kolayca yazılabilir ve yetkilendirilebilmektedir. Ayırca, servis sunucusu olarak XML, JSON, HTML, SERIALIZE ve CSV gibi birçok formatta veri alınabilmektedir.

Bilgi Bankası

Bilgi Bankası, bilgi tabanlı ürünlerin önemli bir bileşenidir. Süreçte hemen hemen her profilin yaralanabileceği bu yapı ayrıca bilginin korunumunu sağlamakta ve kurumların kurumsal belleğini tutmaktadır. Metin tabanlı bilginin yanı sıra birçok formatta (PDF, XML, DOC, DOCX, XLS, XLSX, JPEG, PNG vb.) dosya yüklenebilir ve gelişmiş araması sayesinde bu dosya kütükleri içerisinde arama yapılabilmektedir.

Doküman Yönetimi

Doküman yönetimi, bilgi bankasında olduğu gibi üst seviye birçok uygulama ile entegre çalışabilecek esnek yapıya sahip bir modüldür. Dokümanlarınızı arşivleyeceğiniz sistemin hiyerarşik yapısı tasarlanabilmekte bu bölümler içerisinde veya tümünde dosya içi aramalar yapılabilmektedir.

Mesaj Kutusu

Platform içi kullanıcılarla haberleşebileceğiniz veya e-posta kutunuz ile senkronize edebileceğiniz gelişmiş mesaj kutusu sayesinde istediğiniz kişilere kolayca ulaşabilirsiniz. MAIL(POP3, IMAP,..), SENDMAIL, SMTP, EXCHANGE SERVER PROTOCOL vb. bir çok protokol üzerinden e-posta kutularınıza bağlanabilirsiniz.

Duyuru

Uygulama platformu aynı zamanda kullanıcıları içinde mevcut bir bilgi portalı alt yapısı sağlamaktadır. Bilgi portalı alt yapı bileşenlerinden biri olan duyuru yönetimi sayesinde organizasyona, profile ve kullanıcılara özgü belirli tarihler arasında otomatik çalışabilen duyurular yayınlayabilirsiniz.

Uygulama Menü Yönetimi

Değişen iş süreçleri veya oraganizasyon yapılarına göre sisteme dahil olan kullanıcıların profilleride değişmektedir. Gelişmiş profil yönetiminin bir parçası olan uygulama menü yönetimi sayesinde sistem menüleri profillere özgü tasarlanabilmektedir.

Veri Sınıf Yönetimi

Veri sınıf yönetimi hemen hemen tüm uygulamaların temelde ihtiyacı olan yapısal veri sınıflarının yönetilmesine olanak sağlamaktadır. Örneğin iş ve süreç yönetimi uygulama formlarının liste alanlarının dinamik doldurulmasında bu altyapı uygulamasından yararlanabilir. Veri sınıf elemanları bu modül üzerinde tanımlanabildiği gibi istenilen sınıflar farklı veri kaynaklarından (veri tabanı, web servisleri, mevcut uygulama tabloları vb.) çekilip oluşturulabilmektedir.

Lokasyon Yönetimi

Kurumların organizasyonal birimlerinin coğrafik olarak yönetilmesine olanak sağlayan bu altyapı uygulaması birimlerin iletişim, adres, personel vb. gibi bilgilerinin tutulmasının yanı sıra sayısal harita üzerinde işaretlenip gösterilmesine olanak sağlamaktadır. Bir çok üst seviye iş uygulaması (kullanıcı yönetimi, iş süreç yönetimi, varlık ve konfigurasyon yönetimi vb.) tüm platform uygulamaları için ortak olan bu modülden beslenmektedir.

Ad-Hoc Form Tasarım Aracı

Gelişmiş form tasarım aracı, üst seviye birçok iş ve süreç uygulamasının temelde ihtiyacı olan önemli bir bileşendir. Bu araç sayesinde veri giriş formlarının işin gereksinimlerine ve diğer veri giriş alanlarına göre otomatik gösterilmesine olanak sağlamaktadır. Ayrıca, online hazırlanan formlar ve form elemanları kural tasarımı sayesinde dinamik olarak gösterilip gizlenebilmektedir.

Zamanlamış Görevler

Zamanlanmış görevler aracı, programlanan durum ve zaman parametrelerine göre istenilen betik, metot veya servislerin çalıştırılmasına olanak sağlayan bir altyapı aracıdır. Böylelikle, otomatik yapılacak log toplama, peryodik kayıt açma, veri senkronizasyonu vb. birçok iş için bu modül kullanılabilmekte ve yapılan işlerin logları kolayca takip edilebilmektedir.