Kurumsal Web Portal

 

Kurumsal Web Portal, kurum içi ve kurum dışı tüm paydaşlara hizmet verebilecek hazır onlarca modülün yanı sıra gelişmiş uygulama platformu sayesinde kurumunuzun ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yapılacak özel geliştirmelere olanak sağlamaktadır

Kurumsal Web Portal gelişmiş içerik yönetim sistemi sayesinde kurumsal içerik ve dokümanlarının yönetilmesi, depolanması ve sunulmasına olanak sağlamaktadır.

Kurumsal Web Portallerinin olmazsa olmazı haber, duyuru, içerik, video ve fotoğraf galeri, dosya ve içerik yönetimi, anket, bülten, ürün, kullanıcı ve rol yönetimi, hata ve saldırı takip  vb. özelliklerinin  yanı sıra intranet ve extranet hizmet verebilecek gelişmiş uygulamalar bulunmakta ve kurumunuza özgü yeni geliştirmelere olanak sağlamaktadır.