Kurumsal Uygulama Entegrasyonu

Ürünlerimizin veya size özel geliştirebileceğimiz uygulamaların mevcut sistemleriniz ile entegrasyonu bizim için sorun değil
InoPaaS Uygulama Geliştirme Platformu’muzun gelişmiş altyapısı sayesinde alternatif birçok method seçeneğiyle miras uygulamalarınız ile entegrasyonunu sağlayabiliyoruz. Proje sürecinde iyi bir analiz ve sonrasında hazırlanan veri akış diagramları yardımıyla güvenlik, tutarlılık ve bütünlük kıstasları içerisinde doğru bir entegrasyon yapısı inşa ediyoruz.