5018 Taşınır Mal Yönetimi – Ayniyat Yönetimi

5018 Taşınır Mal Yönetmeliğine Uygun Hazırlanmış Online Taşınır Mal Yönetimi Yazılımı, kamu kurum ve kuruluşlarının ambar, demirbaş ve zimmetlerinin etkin ve kolay bir şekilde yönetilmesine olanak sağlamaktadır

Online Taşınır Mal Yönetimi Yazılımı kullanıcı odaklı, iş birimleri ile entegre ve taşınır mal yönetmeliği süreçlerine uygun bir platform sağlamaktadır. Yüksek hizmet kalitesi ve güvenilir kurumsal desteğin hedeflendiği kurumlarda harcama birimi – ambarların yönetimi, zimmet süreçlerinin takibi, demirbaş giriş-çıkış, barkodlama, taşınır kodu yönetimi, kullanıcı yönetimi ve hurda-imha gibi mevzuatta da tanımlanmış süreçler etkin ve kolay bir şekilde işletilebilmektedir.