5018 Taşınır Mal Yönetimi – Ayniyat Yönetimi

5018 Taşınır Mal Yönetmeliğine Uygun Hazırlanmış Online Taşınır Mal Yönetimi Yazılımı, kamu kurum ve kuruluşlarının ambar, demirbaş ve zimmetlerinin etkin ve kolay bir şekilde yönetilmesine olanak sağlamaktadır

Online Taşınır Mal Yönetimi Yazılımı kullanıcı odaklı, iş birimleri ile entegre ve taşınır mal yönetmeliği süreçlerine uygun bir platform sağlamaktadır. Yüksek hizmet kalitesi ve güvenilir kurumsal desteğin hedeflendiği kurumlarda harcama birimi – ambarların yönetimi, zimmet süreçlerinin takibi, demirbaş giriş-çıkış, barkodlama, taşınır kodu yönetimi, kullanıcı yönetimi ve hurda-imha gibi mevzuatta da tanımlanmış süreçler etkin ve kolay bir şekilde işletilebilmektedir. Ayrıca, ambar giriş-çıkış işlemleri, zimmet vb. gerekli formlar sistem üzerinden çıkartılabilmekte, mevzuat uygun standart formatta raporlar alınabilmekte ve göstergeler üzerinden ambarlar ve asgari stok seviyeleri izlenebilmektedir.

Kullanılan Sektörler

 • Kamu Kurumları
 • Bankalar
 • Sigorta Şirketleri
 • Ticaret Odaları
 • Sağlık Kuruluşları
 • Vakıf ve Dernekler

Sektörel Kullanım Amacı

 • Tedarik ve Ambar Yönetimi
 • Barkodlama
 • Demirbaş ve Zimmet Yönetimi
 • 5018 Uygumlu Taşınır Yönetimi
 • Sarf Malzeme Yönetimi
 • Tedarik ve Depo Yönetimi

Demirbaş Girişi

Ambarlara yapılan tüm demirbaş girişleri ilişkili işlem fişleri ile birlikte yapısal olarak yönetilebilmektedir. Satın alma, bağış/yardım, üretim, ambalar arası devir vb. birçok ambar girişi tarih, kabul komisyon bilgileri, dayandığı belge, alınan yer veya firma, girişi yapılan ambar, kayıt ve kontrol yetkili, harcama birimi, bağlı muhasebe bilgileri ile ilişkisel olarak saklanmaktadır. Girişi yapılan envanterler için tarşınır kodu, sicil kodu, marka, model, özellik, fiyat, bakım ve garanti gibi bilgiler tutulabilmektedir. Bu işlemlere bağlı Taşınır İşlem Fişleri online olarak alınabilmektedir.

Ambarların Yönetimi

Harcama birimlerine bağlı ambarların veya depoların yönetimi belirli bir sistematik içerisinde etkili ve kolay bir şekilde yapılabilmektedir. Ambarlara girişi yapılan demirbaşların barkodlanmasıyla başlayan süreç, zimmetlerin ve kullanılmaz hale gelen veya başka nedenlerle çıkışı yapılan demirbaşların yönetilmesiyle devam eder. Ayrıca, ambarlada bulunan demirbaşların asgari stok seviyeleri anlık takip edilebilmekte ve ambarladaki demirbaşlar marka, mode ve özelliklerine göre raporlanabilmektedir.

Barkodlama

Demirbaşlar, ambarlara ilk girişte barkodlanmaktadır. Bundan sonra belirli bir standartta üretilen barkod yani sicil numarası o demirbaşa ait ve tekil bir numara olacaktır. Ambardan yapılan zimmet giriş-çıkışları ve demirbaş çıkışlar bu barkod ile yapılmaktadır. Basılan barkod etiketleri üzerinde ihtiyaca yönelik kurum, birim, tarih, sayı vb. demirbaşa ait birçok bilgi basılabilmektedir. Ayrıca depo sayımları barkodlama ile çok hızlı bir şekilde yapılabilmektedir.

Demirbaş Çıkışı

Ambardan yapılan demirbaş çıkışları hızlı ve kolay bir şekilde yapılabilmektedir. Seçilen işlem çeşidine göre yok olma, kullanılmaz hal (hurda), bedelsiz devir, satış, sayım noksanı vb. ilgili işlem alanarı açılmaktadır. Böylelikle dayandığı belge vb. durumlar kayıt altına alınmakta ve sonrasında alınacak taşınır işlem çıkış fişinde bu bilgiler görünmektedir. Sonrasında toplu halde veya tek tek çıkışı yapılacak envanterler ambarlardan seçilebilmektedir.

Taşınır İstek Süreci

Demirbaşlar, ilgili istek yapan personelin kendisi ve birim amirleri onayıyla düzenlenen taşınır istek belgesi ile ayniyat biriminden istenir. Inosas Taşınır Mal Yönetimi yazılımı ile bu süreçler online olarak işletilebilmektedir. Personeller kendi hesapları ile sisteme giriş yaparak birimine bakan ayniyat yöneticisinden istekte bulunur. Bu sırada iş akışına göre kendi birim amiri onay vermesi gerekebilir. Sonrasında demirbaş mevcutsa depon değilse satın alma birimi tarafından tedarik edilerek ambar girişi yapıldıktan sonra teslim edilir.

Belge ve Cetveller

Ayniyat ve Ambar yönetimi sürecinde 5018 standart belge ve cetvellerin yanı sıra istediğinize göre birçok raporu sistemden alabilirsiniz. Dayanılı Taşınırlar Defteri, Demirbaş İşlem Fişi, Zimmet Fişi, Taşınır İstek Belgesi, Dayanıklı Taşınırlar Listesi, Kayıtta Düşme Teklif ve Onay Tutanağı, Ambar Devir Teslim Tutanağı, Sayım Tutanağı, Taşınır Sayım ve Döküm Cetveli, Taşınır Hesap Cetveli, Depodaki Ürünlerin Marka ve Model Dağılımı Rapor, Ambar Detay Demirbaş Listeleri, Hurda Ambar Raporları vb. cetvel, tutanak, defter veya rapor sistemen online olarak alınabilmektedir.

Entegrasyon

Inosas Taşınır Mal Yönetimi’nin gelişmiş entegrasyon alt yapısı sayesinde kurum içi ve dışı uygulamalarla kolayca entegre edilebilir. Ayrıca, bütünleşik güvenlik mekanizması sayesinde tüm iletişimin istenilen seviyede loglanabilir ve denetlenebilir. SOAP, XML-RPC ve REST servisler kolayca yazılabilir ve yetkilendirilebilmektedir. Ayırca, servis sunucusu olarak XML, JSON, HTML, SERIALIZE ve CSV gibi birçok formatta veri alınabilmektedir. LDAP, SSO ve IDM gibi kurumunuzda mevcut kimlik denetimi ve yetkilendirme alt yapılarıyla entegre olabilmektedir.

Mobil

Platformun mobil uygulama çatısı sayesinde farklı çözünürlükteki kişisel bilgisayarlar ve mobil tarayıcılardan uygulamalara rahatlıkla erişilebilmekte ve ergonomik kullanıma olanak sağlamaktadır. Özellikle müşterilerinizin sürekli yanında bulundurdukları mobil telefonları üzerinden uygulamaya giriş yapabilmeleri, taşınır isteklerini iletebilmeleri ve süreci takip edebilmeleri hizmetin istenildiği zaman istenildiği yerde erişilebilmesine olanak sağlamaktadır. Ayrıca, üst düzey yöneticiler gösterge ve raporlamalara mobil telefonları üzerinden erişebilmektedirler. Platformun mobil servis altyapısı, Inosas Ambar ve Stok yönetimi ile entegre ios, andorid ve windows mobile için (native) uygulamalar geliştirilebilmesine olanak sağlamaktadır.

Bazı Diğer Özellikler

Ölçeklenebilir mimarisi sayesinde küçük veya çok büyük organizasyonlara hizmet verebilmektedir. BT altyapınız ile uyumlu, windows veya linux versiyonu tüm işletim sitemlerinde sorunsuz çalışabilmektedir. Birçok ilişkisel veri tabanları (Oracle, Mysql, Mssql veya DB2) üzerine kurulabilir. Çoklu veritabanı bağlantı desteği bulunmaktadır. Tüm tarayıcılardan (Chrome, FireFox, Safari veya IE) sorunsuz kullanılabilmektedir. Yüksek kapasitide hizmet için tasarlanmış cache, opcache ve clustering özellikleri. W3C standartlarına uygun tasarım. Gelişmiş yetkilendirme ve kimlik denetimi alt yapısına sahip. Her seviyede kullanıcı ve sistem logları tutulabilir, denetleme (audit) yapılabilir…