• ISO 9001 ve ISO 27001 Belgelerimiz ile Güven Veriyoruz

  19 Nisan 2021

  Bilişim Teknolojileri alanında faaliyet gösteren firmamız INOSAS, Uluslararası Standart Organizasyonu (International Organization for Standardization – IOS) Türkçe kısaltmasıyla ISO’nun 9001 ve 27001 belgelendirme denetimlerini başarıyla geçerek sertifika almaya hak kazanmıştır.

  ISO 27001 belgesi ile bilgileriniz güvende

  INOSAS, ISO 27001 belgesine sahip. ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği ve Yönetim Sistemi, kurumsal bilgi güvenliğinin sağlanmasında insanları, süreçleri ve bilgi sistemlerini içine alan ve üst yönetim tarafından desteklenen bir yönetim sistemidir. Bu sistem ve sertifika programı, bilgi varlıklarını korumak ve ilgili taraflara güven veren, yeterli ve orantılı güvenlik kontrollerini sağlamak için tasarlanmıştır. ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, kurumsal yapıyı, politikaları, planlama faaliyetlerini, sorumlulukları, uygulamaları, prosedürleri, prosesleri ve kaynakları içerir.

  Kalitemiz ISO 9001 belgesi ile taçlandırıldı

  INOSAS, ayrıca, ISO 9001:2015 belgesine de sahiptir. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, bir kuruluşun müşteri şartlarını ve uygulanabilir mevzuat şartlarını karşılayan ürünleri sağlama yeteneği olduğunu kanıtlaması gerektiğinde ve müşteri memnuniyetini artırmayı amaçladığında uyacağı kalite yönetim sisteminin şartlarını belirtir. Belgelendirmesi yapılan standarttır. Bu standart, kuruluşun organizasyonel yapısından müşterilerinin memnuniyet seviyesine, toplanan verilerin analiz edilmesinden süreçlerin etkin yönetimine, iç denetimlerden ürün tasarımına, satın almadan satışa kadar pek çok noktada Kalite Yönetim Sistemi koşullarını belirler. ISO 9001 Standardı, esas olarak bir kontrol mekanizmasıdır denilebilir. Bu standardın amacı, hata ve kusurları azaltmak, ortadan kaldırmak ve daha önemlisi oluşabilecek hata ve kusurları önlemektir.

   

  Devamı
 • BT Hizmet Yönetimi (ITSM) Nedir?

  9 Nisan 2021

  ITSM Nedir?

  BT hizmet yönetimi (ITSM), bir kuruluşun BT hizmetlerini son kullanıcılarına sunma biçiminin ardındaki planlama-stratejidir. ITSM, teknolojileri, süreçleri ve insanları kapsayan büyük bir şemsiye olarak görülebilir.

  ITSM, nihai kullanıcının taleplerinin belirlenip karşılanmasını hedefler. Bu derece kapsamlı bir talep yönetimi sistemi planlaması, BT sistemleri tasarlamaktan, hizmetleri geliştiren süreçlere, donanımlar ve yazılımlar dağıtmaya kadar geniş bir yelpazeyi kapsar. ITSM, artan istekleri ve teknolojileri karşılamak için BT sistemlerini büyütmeyi ve geliştirmeyi mümkün kılar.

  ITSM nedir? What is ITSM?

  ITSM’ yi etkili biçimde uygulayan kuruluşlar, kullanımı kolay ve daha duyarlı hizmetleri düşük maliyetle sunabilirler. ITSM, çalışan üretkenliğini ve müşteri deneyimini artırarak, gelecekte hizmetleri analiz edip bunlara yönelik iyileştirmeyi daha kolay hale getirebilir.

  ITSM’ in işlevsel olması ve uygulanabilmesi için üst yönetimin, iş birimi yöneticilerinin, müşterilerin, son kullanıcıların, BT personellerinin rolü son derece etkin ve önemlidir. Bu derece kapsamlı bir sürecin sorunsuz çalışması için gerekli olan yapıyı kurgulamak ve oluşturmak için uygulanan ITSM süreçleri şu şekildedir:

  • Vaka yönetimi (Case Management),
  • Problem yönetimi (Problem Management),
  • Hizmet varlık ve konfigürasyon yönetimi (Service Options and Configuration Management),
  • Hizmet seviye yönetimi (Service Level Management),
  • Değişiklik yönetimi (Change Management),
  • Bilgi yönetimi (Information Management),
  • Servis masası fonksiyonu (Service Desk Function),
  • Talep yönetimi (Demand Management),
  • Tedarikçi yönetimi (Supplier Management),
  • Servis katalog yönetimi (Service Catalog Management),
  • Olay yönetimi (Incident Management),
  • Periyodik süreçler (Periodic Processes).

   

   

  Devamı
 • Hizmet Operasyonu (Service Operation) Nedir?

  8 Nisan 2021

  Hizmet Operasyonu Nedir? Ne Yapar?

  Hizmet operasyonu, iş tarafına ve müşterilere mutabık kalınmış belirli bir hizmet seviyesinde hizmet vermek ve yönetmek için gerekli olan faaliyetlerin ve süreçlerin koordine edilmesini ve gerçekleştirilmesini içermektedir. Aynı zamanda hizmetlerin verilmesi ve desteklenmesi için gerekli olan teknolojinin yönetilmesinden sorumludur. Hizmet operasyonu, hizmet yaşam döngüsünün temel evrelerinden biri konumundadır. Buna ek olarak, eğer günlük performansı izleme, ölçütleri değerlendirme ve veri toplama faaliyetleri hizmet operasyonunda sistematik olarak yürütülmezse, hizmet iyileştirmesi de yapılamayacaktır. Hizmet yaşam döngüsünün içindeki hizmet maliyetlerini ve kalitesini optimize eden süreçlerin gerçekleştirilmesinden sorumludur. Buna ek olarak, hizmeti destekleyen bileşenlerin etkili işleyişinden de sorumludur.

  Bunun dışında, hizmet operasyonu içinde denge kurmak için aşağıdaki aşamalar izlenmelidir,

  • İş – teknik ortamdaki değişikliklerde çatışan öncelikler arasında bir denge kurmaya çalışmak zorundadır. Hizmet Operasyonu, bir taraftan BT altyapısının istikrarlı ve kullanılabilir olmasını sağlamak zorundadır.
  • Diğer taraftan da iş ihtiyaçlarının değiştiğini kabul etmek ve değişikliği normal bir faaliyet olarak benimsemek durumundadır.

  Personel Etkisi

  Hizmet operasyonu personelinin hizmet tasarımı ve hizmet geçişine hatta gerekirse hizmet stratejisine dahil olması çok önemlidir. Hizmet operasyonunda iletişim temel noktadır. BT ekiplerinin ve departmanlarının, kullanıcıların, organizasyon dışındaki müşterilerin ve Hizmet operasyonu ekiplerinin birbiriyle etkin biçimde iletişim kurması gerekir. Bütün olarak etkili bir BT destek yapısı sağlamak için birbiriyle bağlanması gereken bazı temel hizmet operasyon süreçleri vardır.

  Hizmet Operasyonu Faaliyetleri

  Hizmet operasyonu için gerçekleştirilmesi gereken faaliyetler ise izleme ve kontrol, BT operasyonları, tesisler ve veri merkezi yönetimidir. Tesis yönetimi, örneğin bina yönetimi, ekipman barındırma, güç yönetimi, nakliye ve teslim almadan oluşur. Hizmet masasının birincil amacı, kullanıcıya ihtiyacı olan desteği olabildiğince hızlı vermektir. Aynı zamanda ITSM yaşam döngüsünü desteklemek için fiili kaynakları da saptar. Rutin operasyonel işlerin yerine getirilmesini sağlayan BT operasyonları kontrolü ve genellikle veri merkezleri ya da bilgisayar odaları olan fiziksel BT ortamının yönetimi için tesis yönetimi. Uygulama yönetimi, BT hizmetlerinin parçası olan uygulamaların tasarımı, test edilmesi ve iyileştirilmesinde de önemli bir rol oynamaktadır. Uygulama yönetimi içindeki en önemli kararlardan biri, gerekli olan işlevselliği destekleyen bir uygulamayı satın almak mı yoksa uygulama organizasyon gerekliliklerine göre kurum içinde geliştirmek mi daha efektif sorusudur.

  Devamı
 • ITIL (Information Technologies Infrastructure Library) Nedir?

  8 Nisan 2021

  ITIL NEDİR?

  ITIL; Information Tecnology Infastructure Library (Bilişim Teknolojileri Altyapı Kütüphanesi)

  1980’li yıllarda İngiltere Hükümeti BT alanında halka yeterli, güçlü ve esnek bir hizmetin sunulamadığını fark etti. Bunun üzerine 1987 de Ticaret Bakanlığı ITIL adında bir araştırma grubu kurdu ve kurumsal şirketler içerisinde kendini geliştirmiş ve başarıyı elde etmiş şirketlerin bilgi teknolojileri yönetim süreçlerinde araştırma yapmaya yönlendirdi.

  Belirli bir birikimden sonra BT yönetim sistemlerinin nasıl bir düşünce yapısıyla çalıştığına dair makaleler yayımlanmış ve kurumsal şirketlerin Bilgi Teknolojileri yönetim sistemi alanında nasıl bir yol izleyeceklerine dair bir kütüphane oluşmuştur.
  Yani ITIL BT yönetim sistemini oluştururken nasıl düşünmemiz gerektiğini anlatan bir kütüphanedir.

  ITIL; doğru servisleri, doğru müşterilere, müşterilerin istekleri göz önüne alınarak, minimum risk ve maksimum verimlilik ile hayata geçirilmesi, mümkün olduğu kadar yüksek verimlilikle çalıştırılması esasına dayanan, tüm bu şartlar sağlandıktan sonra ise servislerin sürekli iyileştirilmesini öngören endüstriyel bir kütüphanedir.

  ITIL 5 fazdan oluşur;
  • Service Strategy (Hizmet Stratejisi)
  • Service Design (Hizmet Tasarımı)
  • Service Transition (Service Geçişi)
  • Service Operation (Hizmet Operasyonu)
  • Continual Improvement (Devamlı Gelişim)

  ITIL için bu şekilde bir örnek verebiliriz:

  Her müşterinin tüm isteklerini karşılamaya yönelik olan bir restoranımız olduğunu varsayalım. Fakat restoranımız müşteriden gelen siparişi karşılamaya yönelik olmayabilir. Mutfağında malzemeler bulunmayabilir. Siparişi hazır edeyim derken zamandan dolayı müşteriyi kaybedebiliriz. Bu şekilde karşılacağımız tüm aksilikleri önlemek için en başında hitap edeceğimiz kitleyi belirleyebilir ve yemek listesini oluşturabiliriz. Bu önlem ITIL’da Hizmet Stratejisidir. Hangi yemeğin satılacağı ve nasıl fiyatlandırılacağı belirlenmelidir. Yani menü tasarlanmalıdır. Bu önlem ITIL’ da Hizmet Tasarımıdır. Menüdeki yemeklere göre mutfakta hangi malzemelerin, araçların kullanılacağı bilinmelidir. Bu önlem ITIL’ da Hizmet Geçişidir. Yapılan yemeklerin garsonlar aracılığı ile doğru müşterilere iletilmesi gerekir. Bu önlem ITIL’ da Hizmet Operasyonudur. Tüm bu süreçler işlerken kontrolü elde tutmak, idare etmek, ölçmek, değerlendirrmek ve sürekli olarak iyileştirilmesi gerekir. Bu önlem de ITIL’da Devamlı Gelişim fazıdır.

   

  Devamı
 • Mobile World Congress 2019 / MWC19 Barcelona

  25 Şubat 2019

  25-28 Şubat tarihleri arasında İspanya’nın Barselona şehrinde Fira Gran Via isimli fuar alanında düzenlenen Mobile World Congress, birçok farklı ürünün tanıtılması açısından önem taşımaktadır. Şirketler her yıl bu fuar için özel olarak hazırlanıp yeni ürün ve teknolojilerini sergilemektedir. Akıllı telefonlar ve mobil teknolojiler söz konusu olduğunda uluslararası çaptaki en heyecan verici fuarların başında gelmektedir. Samsung, LG, Sony, Huawei ve diğer birçok şirketin katımıyla gerçekleşen dev organizasyon aslında yeni ürün ve teknolojilerin tanıtılması açısından büyük öneme sahip.

  Devamı
 • Inosas Uluslararası Akıllı Şehirler Konferansında

  31 Mayıs 2017

  24 Mayıs 2017 tarihinde Ankara Congresium’da gerçekleştirilen “Uluslararası Akıllı Şehirler Konferansı 2”, kapsamında kamu kurumlarının yetkilileri, belediye başkanları, teknoloji kuruluşları ve akademik dünya akıllı şehirlerin geleceğini masaya yatırdı.
  INOSAS da 2. Uluslararası Akıllı Şehirler Konferansına, GOO Servis Yöneticisi ürünü ile akıllı şehircilik ve belediyeler için geliştirdiği çözümleriyle katılımını gerçekleştirdi.

  Kamu kurumları, yerel yönetimler ve özel sektör temsilcilerinin katılımı ile “Şehirler İçin İnovasyon ve Değişim Zamanı” temasının ele alındığı konferansta, “Geleceğin Ön Gösterimi” sloganı ile yola çıkan etkinliklerle, geleceğin yaşamı ve şehirleri konularına değinildi.

  GOO Servis Yönetimi Akıllı Şehirler Konferansı

  GOO Servis Yönetimi Akıllı Şehirler Konferansı

  Devamı
 • Inosas ZendCon 2016 İçin Las Vegas’ta

  6 Kasım 2016
  Inosas ZendCon 2016 Las Vegas ta Zend ve Rogue Wave ile buluştu.

  Inosas, Amerika Las Vegas – Hard Rock Hotel de gerçekleştirilen ZendCon 2016’da ülkemizi temsil etti. Konferansda Zend, Rogue Wave ve Inosas yöneticileri bir araya geldi. 2017 hedefleri ile ilgili görüşen yöneticiler Türkiye ve Orta Doğu planlarını paylaştılar.

  Devamı
 • Inosas, Zend-PHP Türkiye Çözüm Ortağı Oldu

  26 Haziran 2015
  inosas_zend_php_turkiye_blog

  Inosas, yenilikçi ve katma değeri yüksek teknolojik çözümlerin üretilmesine katkı sağlamak ve sektörel ihtiyaçlara göre özel kurumsal uygulamalar geliştirmek amacıyla çalışmalarını ve yatırımlarını sürdürmektedir. Mevcut, Zend, Microsoft ve Linux teknolojileri üzerinde inşa edilmiş uygulamalarının kurumsal anlamda profosyonel alt yapı, platform, uygulama çatısı, eğitim ve sertifikasyona kadar uzanan hizmet zincirini sağlamak ve akredite bir kurum olarak müşterilerine karşı güven ortamı oluşturmak amacıyla çalışmaktadır.

  Devamı
 • Cyberspot Ocak Sayısında INOSAS

  12 Şubat 2015

  “Kurumların BT stratejisinden dijital stratejiye taşındığı ve iş modellerinin sürekli değişim geçirdiği günümüzde, sektörel ihtiyaçları anlayıp o ihtiyaçlara yönelik bilgi tabanlı çözümler sağlamak, ürün ve hizmet stratejimizin temelini oluşturmaktadır”

  INOSAS, 2013 yılının başında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın desteği ile yenilikçi ve katma değeri yüksek teknolojik çözümlerin üretilmesine katkı sağlamak amacıyla kurulmuştur.

  Devamı