BT Konfigürasyonuna Özel Formlar

BT varlıklarınıza özel özellik bilgi formları oluşturabilirsiniz

Servis Varlık ve Konfigürasyon Yönetimi, BT Hizmetlerinin sunulabilmesi için gerekli olan Konfigürasyon Elemanları (Envanter) hakkında bilgiyi ve bu elemanlar arasındaki ilişkiyi yöneten önemli bir bileşendir. Ayrıca bt envanterlerinize göre oluşturacağınız özel formlar ile envantere özgü detaylı bilgi tutabilirisiniz. Inosas ITIL Tabanlı BT Servis Masası Platformu üzerindeki diğer süreçler ile sıkı bağı bulunan Servis Varlık ve Konfigürasyon Yönetimi, BT  envanterinin detaylı teknik bilgisinin yanı sıra aitlik bilgisinide (sorumlusu, yeri, garantisi vb.) tutmaktadır. Bu modül Konfigurasyon Yönetim Sistemi (CMS) ve Konfigurasyon Yönetimi Veritabanı (CMDB) olmak üzere temel iki bileşenden oluşmaktadır. Ayrıca kofnigurasyon elemanlarının izlenmesi (tamir, konsinye), kontrolü (değişim, atıl) ve planlanmasıda yapılabilmektedir.