BT Hizmet Yönetimi (ITSM) Nedir?

9 Nisan 2021

ITSM Nedir?

BT hizmet yönetimi (ITSM), bir kuruluşun BT hizmetlerini son kullanıcılarına sunma biçiminin ardındaki planlama-stratejidir. ITSM, teknolojileri, süreçleri ve insanları kapsayan büyük bir şemsiye olarak görülebilir.

ITSM, nihai kullanıcının taleplerinin belirlenip karşılanmasını hedefler. Bu derece kapsamlı bir talep yönetimi sistemi planlaması, BT sistemleri tasarlamaktan, hizmetleri geliştiren süreçlere, donanımlar ve yazılımlar dağıtmaya kadar geniş bir yelpazeyi kapsar. ITSM, artan istekleri ve teknolojileri karşılamak için BT sistemlerini büyütmeyi ve geliştirmeyi mümkün kılar.

ITSM nedir? What is ITSM?

ITSM’ yi etkili biçimde uygulayan kuruluşlar, kullanımı kolay ve daha duyarlı hizmetleri düşük maliyetle sunabilirler. ITSM, çalışan üretkenliğini ve müşteri deneyimini artırarak, gelecekte hizmetleri analiz edip bunlara yönelik iyileştirmeyi daha kolay hale getirebilir.

ITSM’ in işlevsel olması ve uygulanabilmesi için üst yönetimin, iş birimi yöneticilerinin, müşterilerin, son kullanıcıların, BT personellerinin rolü son derece etkin ve önemlidir. Bu derece kapsamlı bir sürecin sorunsuz çalışması için gerekli olan yapıyı kurgulamak ve oluşturmak için uygulanan ITSM süreçleri şu şekildedir:

 • Vaka yönetimi (Case Management),
 • Problem yönetimi (Problem Management),
 • Hizmet varlık ve konfigürasyon yönetimi (Service Options and Configuration Management),
 • Hizmet seviye yönetimi (Service Level Management),
 • Değişiklik yönetimi (Change Management),
 • Bilgi yönetimi (Information Management),
 • Servis masası fonksiyonu (Service Desk Function),
 • Talep yönetimi (Demand Management),
 • Tedarikçi yönetimi (Supplier Management),
 • Servis katalog yönetimi (Service Catalog Management),
 • Olay yönetimi (Incident Management),
 • Periyodik süreçler (Periodic Processes).

 

 

2 yorum

Comments are now closed.